W celu usprawnienia procesu rekrutacji  zapisy na studia prowadzone są przez Internet.

KROK I
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy

KROK II
Wyślij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście:
– wydrukowany dwustronnie i podpisany formularz zgłoszeniowy
– podanie o przyjęcie na studia (pobierz)
– oświadczenie dotyczące płatności (pobierz)
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wydział Zarządzania AGH – Studia Podyplomowe
Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków

Z dopiskiem Aneta Ochońska, pok. nr 102

KROK III
Po wpłynięciu dokumentów, drogą mailową kandydat zostanie
poinformowany o wpisaniu na listę słuchaczy oraz otrzyma
informację z numerem konta, na który należy dokonać opłaty za studia
podyplomowe. Płatność na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Kwota za pierwszy semestr: 2 685,00 zł,

Kwota za drugi semestr: 2 685,00 zł,

KROK IV
Po dokonaniu wpłaty wyślij e-mail z kopią potwierdzenia przelewu
na adres:

aochonsk@zarz.agh.edu.pl

WSZELKIE PYTANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PROSIMY KIEROWAĆ DO:

Aneta Ochońska e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl

Tel.: 12 617 39 92

Regulamin Studiów Podyplomowych