Wykładowcy na naszych studiach

 

   
L.p. Nazwisko i Imię Miejsce pracy
1 dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH AGH w Krakowie
2 dr inż. Anita Proszowska AGH w Krakowie
3 dr inż. Ewa Prymon-Ryś AGH w Krakowie
4 dr inż. Adam Ryś AGH w Krakowie
5 mgr Anna Kondak AGH w Krakowie
6 mgr inż. Elżbieta Długosz-Truszkowska praktyk, trener, doradca
7 mgr inż. Jerzy Klimczak praktyk, prezes Spółki Madonis
8 mgr Aleksandra Gaździcka praktyk, Saare Agencja Reklamowa
9 mgr Kacper Mendakiewicz praktyk, Business Development Specialist w GameDesire Company
10 inni praktycy, przedstawiciele agencji oraz
marketerzy i przedsiębiorcy
praktycy biznesu

Notka o wykładowcach

Studia prowadzi Kadra Wydziału Zarządzania AGH, trenerzy biznesu, konsultanci, eksperci firm szkoleniowych, marketerzy, zaproszeni praktycy, w tym w szczególności.

Elżbieta Długosz-Truszkowska

Doświadczony trener, coach i doradca. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu projektów rozwojowych oraz wspierania organizacji w sytuacji zmiany. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Personelem na AGH i Studiów Podyplomowych „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenerski w Zakresie Uczenia i Rozwoju „International Certificate in Training, Learning and Development”  nadany przez Thames Valley University w Londynie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania AGH oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka licznych publikacji z dziedziny zarządzania personelem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich i zarządczych związanych z  wykorzystywaniem wiedzy o dynamice funkcjonowania grup w zarządzaniu zespołem i organizacją. Prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej wyższego, średniego i niższego szczebla (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, liderzy) jak również dla operatorów linii.

Realizuje projekty doradcze z zakresu badania potencjału pracowników takie jak Development Centre i Assessment Centre.

Beata Tarczydło

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność marketing. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na stanowisku profesora AGH, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania.  Trener, konsultant i autorka programów szkoleniowych z zakresu zarządzania marketingowego. Współpracuje z wieloma firmami, głównie Polski Południowej. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych: z zarządzaniem marką, w tym ukierunkowanych na budowanie jej niepowtarzalnego wizerunku oraz innowacyjnych działaniach marketingowych. W obszarze naukowym szczególnie pasjonuje się wdrożeniami działań z obszaru nowoczesnych koncepcji marketingowych, jak marketing doświadczeń, sensoryczny, gender marketing, neuromarketing, inbound marketing, event marketing, content marketing.

W życiu szczególnie ważna dla niej jest rodzina, relacje międzyludzkie, poznawanie świata i metody doskonalenia umysłu. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym zagranicznych i polskich, w znacznej części opublikowanych w ogólnopolskich wydawnictwach naukowych. Kierownik naukowego projektu badawczego w zakresie trendów w działaniach marketingowych.

Jerzy Klimczak

Doświadczony praktyk biznesu (prezes Spółki MADONIS),
mgr inż., absolwent WZ AGH. Od 25 lat praktycznie zajmuje się marketingiem i sprzedażą. Od 16 lat pełni funkcje zarządzające jako: dyrektor sprzedaży/operacyjny/naczelny/prezes. Doświadczenie w dużych polskich przedsiębiorstwach, koncernach międzynarodowych a także małych i średnich rodzinnych firmach: Polifarb Cieszyn S.A., Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A., SigmaKalon, Lakma Strefa, MOKATE Czech, Agrecol, Madonis. Członek Zespołu Projektowego (realizowanego przez Boston Consulting Group – BCG) przeprowadzającego fuzję dwóch największych Spółek giełdowych w branży farb
i lakierów Polifarb Cieszyn S.A. i Polifarb Wrocław S.A.. Opracowanie a następnie wdrożenie strategii marketingowej i sprzedażowej dla marek: DEKORAL, DREWNOCHRON, DOMALUX, CIESZYNKA, SIGMA. Realizacja autorskiego projektu Firmowej Sieci Dystrybucji (sieć sklepów franchisingowych Studio Dekoral).Przeprowadził jako organizator i trener ponad sto kilkadziesiąt szkoleń z zakresu aplikacji, marketingu i sprzedaży produktów. Budował i zarządzał dużymi strukturami sprzedaży, marketingu oraz całymi jednostkami biznesowymi. Uczestniczył w projektach restrukturyzacji firm, przejęć jednostek biznesowych, fuzji oraz tworzeniu firm od podstaw. Współpracował przy realizowaniu projektów marketingowych związanych z markami: SIDOLUX, PERLUX, PRESEPTOL, MOKATE, LOYD, MINUTKA, AGRECOL, AROX, MILL clean, NUTKA.

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (zrzeszającego prawie 3000 członków z kilkudziesięciu zakładów chemicznych z całego kraju), Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członek Rad programowych czasopisma Chemik oraz miesięcznika „Przemysł Chemiczny” (najstarsze polskie czasopismo chemiczne, notowane na tzw. liście filadelfijskiej). Współorganizator licznych konferencji i kongresów naukowych. Współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi w zakresie badań i rozwoju oraz realizuje wspólnie z nimi projekty w zakresie  innowacyjnych rozwiązań. Współautor kilku zgłoszeń patentowych. Kierownik zespołów realizujących projekty współfinansowane ze środków  UE (łączna suma dofinansowania zrealizowanych projektów to ok. 50 mln zł). Zainteresowania: socjotechnika w budowaniu relacji międzyludzkich oraz w budowaniu strategii marketingowych w biznesie.

Najwięcej satysfakcji daje mu obecnie realizowany projekt – tworzenie multibrandowej firmy od podstaw, gdzie może wykorzystać całe dotychczas zdobyte doświadczenie. Wyznaje zasadę, że „pozytywne relacje w zespole realizującym zadania” są warunkiem osiągania ponadprzeciętnych wyników i celów. W 100% praktyk biznesu. Zajęcia prowadzi wyłącznie na podstawie zdobytego doświadczenia.

Anita Proszowska

Absolwentka WZ AGH w Krakowie, dr inż. na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Główne zainteresowania naukowe z obszaru marketingu to marketing międzykulturowy, analizowany w wymiarze narodowościowym w czasie realizacji pasji podróźniczej oraz w ujęciu społecznym w ramach analizy zachowań współczesnych konsumentów; szczególnym zainteresowaniem darzy zachowania i relacje interesariuszy imprez targowych, których marketingowy wymiar analizuje m.in. w ramach współpracy z firmą Targi w Krakowie sp. z o. o.; na co dzień praktycznie weryfikuje skuteczność zasad marketingu wykorzystując jego strategie i techniki do przekonywania swoich synów do pozytywnych zachowań i wartości; niestety ciągle z różnym skutkiem.

Ewa Prymon-Ryś

dr inż. na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania AGH, jest specjalistą w zakresie business-to-business marketingu, relacji międzyorganizacyjnych oraz kształtowania systemów dystrybucji.

Dzięki swoim kompetencjom badawczym i naukowym współpracuje z różnymi organizacjami publicznymi, gospodarczymi i non-profit oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne w kraju i za granicą (m.in. w Finlandii oraz w Meksyku). Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. marketing B2B, kreowanie wartości, marketing NGO oraz zarządzanie relacjami z interesariuszami. Jest autorką ponad 60 publikacji naukowych oraz współautorką 2 książek.

Adam Ryś

Absolwent Wydziału Zarządzania AGH, dr inż. Z zamiłowania marketingowiec.

Praca doktorska podejmowała problematykę wykorzystania badań marketingowych w procesie rozwoju nowego produktu.

Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych w macierzystej uczelni, współpracuje z markami takimi jak: Castorama, Lidl, Ikea. Obszary zainteresowań naukowych: rozwój nowego produktu, badania marketingowe, e-marketing.

Anna Kondak

Absolwentka Wydziału Zarządzania AGH, specjalność marketing. Pracownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na stanowisku asystenta oraz doktorantka WZ AGH.

Obserwatorka działań marek w mediach społecznościowych, od pojedynczych akcji do holistycznych kampanii komunikacji marketingowych.

Dodatkowe zainteresowania naukowe obejmują marketing sensoryczny oraz kreowanie wartości dla interesariuszy.

Michał Ostasz

Absolwent Wydziału Humanistycznego AGH, dziennikarz portalu Interia.pl.
Przez lata związany z tematyką gier wideo, obecnie jeden z redaktorów serwisu lifestyle’owego dla mężczyzn. Pisał dla magazynów LAG i Engarde oraz portalu gram.pl. Przez pięć prowadził audycję poświęconą kinematografii w Radiu17. W Interii od blisko siedmiu lat współtworzy serwis Menway, gdzie publikuje artykuły poświęcone popkulturze. Współprowadzi bloga Hip Huta o atrakcjach i wydarzeniach w Nowej Hucie oraz program Projektor Live z recenzjami filmów w serwisie YouTube.

Kacper Mendakiewicz

Absolwent Wydziału Zarządzania AGH, Business Development Specialist w GameDesire, w branży gier od 2017 (prywatnie od pierwszego Gameboy’a).  Interesuje się biznesowymi, jak i marketingowymi aspektami branży. W obecnej roli dba o relacje biznesowe oraz akwizycję użytkowników do najnowszych produktów mobilnych spółki. W swojej pracy magisterskiej poruszył dość innowacyjny temat, jak na społeczność uniwersytecką, a mianowicie rozwój modeli biznesowych w grach mobilnych. Po godzinach pasjonat nowinek technologicznych, gadżeciarz oraz wyznawca SCRUM. W życiu kieruje się maksymą „niemożliwe nie istnieje”. W grach szuka czegoś więcej niż rozrywki o czym chętnie podzieli się podczas zajęć.

Aleksandra Gaździcka

Absolwentka Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

– kierunków Malarstwo oraz Grafika. W trakcie studiów pracowałajako freelancer oraz jako projektant graficzny i animator w firmie eventowej. Obecnie prowadzi agencję reklamową a także studio oprawy obrazów. Zrealizowała również cykl warsztatów z zakresu budowania wrażliwości wizualnej dla osób w wieku dojrzałym. Przekłada praktykę nad teorię. Jej zainteresowania naukowe idą w kierunku działań artystycznych wpływających na współdziałanie półkul mózgowych oraz wspomagających procesy myślowe i kreatywność.